RF6C7794_edited_edited_edited.jpg

תוכנית ליווי תזונה אישי

קשה לכם באימונים? אתם מרגישים שעליתם במשקל/ירדתם במשקל?

אנחנו מאמינים כי תזונה וכושר חייבים ללכת יחד, והשילוב ביניהם חשוב לשמירה על אורח חיים בריא, והשגת יעדים ומטרות בתחומי הכושר ותמיכה לגוף מכל הבחינות. התוכנית מותאמת למבוגרים, נוער וילדים.

תוכניות הליווי הן בהדרכתה של ליסה אסכנזי, במתחם שלנו.

תוכנית ליווי תזונה אישי למנויי פרימיום קרוספיט - מחיר: 350 ש"ח

התוכנית כוללת 3 מפגשים,

  מפגש ראשון – היכרות, מדידה ראשונית, הגדרת מטרות וקבלת תפריט.

  מפגש שני – מדידה ומעקב

  מפגש שלישי – מדידה, סיכום והחלטה להמשך התהליך...

אימונים אישיים

דרך נהדרת והכי מדוייקת להגיע למטרות אישיות בטווח זמן הכי קצר. אצלנו קיימות כמה דרכים:

  • אימון אישי חד פעמי: מחיר: 220 ₪ (200 ₪ למנוי פרמיום קרוספיט).

  • אימון אישי בכרטיסייה של 10: מחיר: 2000 ₪ (1800 ₪ למנוי פרמיום קרוספיט)

  • אימון זוגי חד פעמי: מחיר: 380 ₪ (340 ₪ למנוי פרמיום קרוספיט).

  • אימון זוגי בכרטיסייה של 10: מחיר: 3360 ₪ (3000 ₪ למנוי פרמיום קרוספיט)

  • אימון לשלשה חד פעמי: מחיר: 540 ₪ (500 ₪ למנוי פרמיום קרוספיט).

  • אימון לשלשה בכרטיסייה של 10: מחיר: 4860 ₪ (4500 ₪ למנוי פרמיום קרוספיט)                    

 

ליווי מקצועי. חודש של תכנון ייחודי, מתן משוב ללא הגבלה, 1.5 אימונים אישיים לבנייתהתכנית האישית ואבחנת יכולות/התקדמות. עבודה פרטנית עם מאמנים מהשורה הראשונה. מחיר: 350 ₪